Rijeka Brka se izlila iz korita u selima podmajevičkog kraja ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: