Radnice JP Komunalnog Brčko u borbi za svoja osnovna radna prava, žele da se sa njima postupa jednako kao i sa drugima koji će biti primljeni na budžet Brčko distrikta BiH! ⋆ Times.ba