Nakon duže od 16 godina ponovo će se čuti ton iz radioamaterskog kluba T91EPM (Enver Pamukčić) Maoča, Brčko distrikt BiH. ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: