Jedanaest članica NATO-a pokreće inicijativu za program obuke pilota ⋆ Times.ba