Iskopom pijeska uništeno arheološko nalazište u Lištanima pored Livna ⋆ Times.ba