Odabrana tri idejna rješenja za izgradnju multifunkcionalne dvorane na Ficibajeru ⋆ Times.ba