Smijeh tužiteljice Sarajlija dok je Arijana Memić postavljala pitanja o radu Tužilaštva KS ⋆ Times.ba