Novalić: Nova rekonstrukcija rudnika za funkcionalnu i tržišno održivu poziciju ⋆ Times.ba