Gradonačelnika Brčko distrikta birati legalistički, po stručnosti i operativnosti ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: