Za elektronski sistem glasanja je rano, ali za skenere i numerisanje listića je pravo vrijeme! ⋆ Times.ba