Ministarstvo trgovine Katara pozdravlja presudu WTO-a protiv saudijskih kršenja prava intelektualnog vlasništva i promociju piratstva ⋆ Times.ba