Nije prošla inicijativa da se ukinu nazivi ulica po fašistima i ustašama. SDA bila suzdržana ⋆ Times.ba