Da li je Esed Kadrić usmjeravao finansijska sredstva budžeta Brčko distrikta BiH kako bi se plaćali tajni crni fondovi osumnjičenog teroriste Jasmina Mulahusića i botovske mreže preko Osmana Mehmedagića Osmice i SDA? ⋆ Times.ba