Nova presuda u korist Bosne i Hercegovine u vezi knjiženja vojne imovine ⋆ Times.ba