Jedan predsjednik BiH i premijer BiH, to je prijedlog koji će 9. decembra biti na dnevnom redu ⋆ Times.ba