Sistem video nadzora na raskrsnicama i semaforima u Brčkom nije u funkciji duže od godinu dana! ⋆ Times.ba