Osmicin spasilac Mulahusić pominje se i u UN-ovom dokumentu o aktivnostima Al-Kaide u svijetu ⋆ Times.ba