Kraj ideja o Ratu i prekrajanju granica na Balkanu! BiH može spavati mirno narednih 100 godina, Podrškom rezolucije UN-a Srbija prekinula savezništvo sa Rusijom! ⋆ Times.ba