Osmicin spasilac Mulahusić pominje se i u UN-ovom dokumentu o aktivnostima Al-Kaide u svijetu – Times.ba
%d bloggers like this: