Posljednji dani hadža obilježeni posljedicama pandemije ⋆ Times.ba