Šta bi dolazak ESEDA KADRIĆA na funkciju gradonačelnika značio za BOŠNJAKE a šta za SRBE i druge narode Brčko distrikta BiH?! ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: