Podignuta optužnica protiv SENADA OSMANOVIĆA bivšeg šefa odjeljenja za obrazovanje BD a trenutnog SDA zastupnika Skupštine Brčko distirkta BiH ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: