Merkel i Putin raspravljali o provedbi sporazuma iz Minska za Ukrajinu ⋆ Times.ba