“Handžar divizije” bi se morao stidjeti svaki normalni Bošnjak i Musliman!!! ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: