Nakon VSTV-a BiH oglasio se i Gradonačelnik distrikta, Esed Kadrić - Nejasno je od koga Apelacioni sud Brčko distrikta BiH traži zaštitu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ⋆ Times.ba