Postignut dogovor o raspodjeli 36 pozicija, Osmorci pripalo 12, dobit će direktora OSA-e i DKPTBiH, SIPA Srbima,a GP Hrvatima! ⋆ Times.ba