Angelina Jolie poslala video poruku kojom je obilježila 25. godišnjicu genocida ⋆ Times.ba