SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA koristi službena vozila za prevoz svjedoka tužilaštva protiv bivših pripadnika ARMIJE BIH Rizvanovića i ostalih, Gradonačelnik šuti! ⋆ Times.ba