Direktor OSA-e dostavio dvije diplome Komisiji za nadzor nad radom OSA-e ⋆ Times.ba