Skupština Distrikta usvojila više odluka i izvještaja ⋆ Times.ba