Aplikacija će biti svrhovita ako ju instalira 60 posto stanovnika ⋆ Times.ba