Dobrodošli na Političko Nezavisni Informativni Portal

Pročitajte optužnicu koju je Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo protiv Alije Denjagića u predmetu “GRANT”!

0

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je dana 17.03.2023. godine podiglo optužnicuU PREDMETU “GRANT” protiv skupštinskog zastupnoka turske nacionalne manjine Alije Denjagića. Istu optužnicu je Osnovni sud BD BIH potvrdio dana 24.03.2023. godine. Denjagić se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja (14983).

Detalje optužnice pročitajte u nastavku teksta:

OPTUŽNICA

U periodu od 2018. do 2021. godine, na području Brčko distrikta BiH, kao zastupnik u Skupštini
Brčko distrikta BiH, u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist, iskoristio svoj službeni položaj i mogućnost da udrugama građana u Brčko distriktu BiH, sukladno članku 125. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 17/08, 20/10, 4/13, 31/13 i 50/18), putem amandmana na budžet Brčko distrikta BiH osigura novčana sredstva za njihov rad – grantove, pa nakon što je osigurao novčana sredstva za udrugu građana „Sjedinjene nacionalne manjine“ Brčko distrikt BiH u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM u rebalansu budžeta Brčko distrikta BiH za 2018., 2019. i 2020. godinu i nakon što su na bankovni račun UG „Sjedinjene nacionalne manjine“ broj 10111210071783906 otvoren u Privrednoj banci Sarajevo d.d. podružnica Brčko uplaćena ta novčana sredstva, svjestan da on nije ovlašten koristiti novčana sredstva udruge za svoje potrebe i da se radi o sredstvima za njen redovan rad, te svjestan da korištenjem tih novčanih sredstava pribavlja sebi protivpravnu imovinsku korist, što je i htio, na različite načine koristio tako dodijeljena sredstva, pa je tako:

 1. u periodu od 2018. do 2021. godine, putem Visa business kartice udruge građana
  „Sjedinjene nacionalne manjine“ izdate od strane Privredne banke Sarajevo d.d., koju karticu je osobno preuzeo dana 18.06.2018. godine, u više navrata kupovao gorivo na više benzinskih crpki u BiH i inozemstvu za putnička motorna vozila koja je koristio (BMW, Audi, VW Touran), koje gorivo je plaćao tom karticom u ukupnom iznosu od 10.861,34 KM,
 2. nakon što je dana 30.09.2019. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“, od poduzeća „Konak“ d.o.o. Brčko kupljen TV uređaj marke „Samsung“, oznake 75 NU 7172 UHD Smart za iznos od 4.869,00 KM, po računu broj 1205/2018, preuzeo taj TV uređaj i isti koristio u svom stambenom objektu, koji TV uređaj je potom pronađen kod njega prilikom pretresa stana kojeg koristi izvršenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH,
 3. nakon što su dana 31.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“, od „Damir – D-S“, s.p., vlasnik D. B. kupljena 2 klima uređaja marke „Vox“ sa pripadajućomopremom za iznos od ukupno 2.010,80 KM, preuzeo te uređaje, koji su potom ugrađeni u njegovstambeni objekat u ulici …. broj 21/A u Brčkom, koji klima uređaji su pronađeni kod njega prilikompretresa stana kojeg koristi obavljenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH, 2
 4. nakon što je dana 31.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“ od poduzeća „Navigo Sistem BH“ d.o.o. Sarajevo kupljen uređaj za navigaciju marke
  „Garmin“ za iznos od 605,00 KM, preuzeo taj uređaj i isti koristio u putničkom motornom vozilu marke „BMW X6“ registarskih oznaka …, koje je on koristio, koji uređaj za navigaciju je pronađen kod njega prilikom pretresa vozila kojeg koristi obavljenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH,
 5. nakon što je dana 23.01.2018. godine zaključen Ugovor o pružanju/korištenju
  telekomunikacionih usluga broj 10655432/18 između „BH Telecom“ d.d. Sarajevo i udruge građana
  „Sjedinjene nacionalne manjine“, koristio te usluge zajedno sa suprugom A. O, kćerkama E. i A. D. i A. R., tako što su svoje telefonske brojeve koje su ranije koristili i to brojeve … i …, koje je koristio Alija Denjagić, …, kojeg je koristila A. O., broj …, kojeg je koristila E. D, broj …, kojeg je koristila A. D. i broj …, kojeg je koristila A. R, nastavili koristiti za svoje potrebe u paketu po navedenom ugovoru i u periodu od dana zaključenja ugovora do lipnja/juna 2021. godine, ukupno potrošili 12.730,00 KM, koji iznos je plaćen sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne manjine“,
 6. nakon što su dana 26.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“ od „Motorex“ d.o.o. Gračanica, podružnica Brčko, kupljeni rezervni dijelovi i motorno ulje za putničko motorno vozilo marke „BMW“, za iznos od 331,20 KM, istog dana preuzeo te auto dijelove i motorno ulje i iskoristio ih za vozilo koje je koristio za osobne potrebe,
 7. tijekom septembra/rujna 2018. godine, nakon što je od strane predstavnika udruge građana
  „Sjedinjene nacionalne manjine“ naručena usluga servisiranja putničkog motornog vozila marke „BMW“, akoje on koristi za osobne potrebe i nakon servisiranja tog vozila u servisu „Pit Stop“, s.p. vlasnik J. N, preuzeo to vozilo, a račun za tu uslugu u iznosu od 859,00 KM je plaćen sredstvima UG „Sjedinjene nacionalne manjine“, na koji način je sebi pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 32.266,34 KM, a oštetio udrugu građana „Sjedinjene nacionalne manjine“ i Brčko distrikt BiH za navedeni iznos,dakle, kao službena osoba u Brčko distriktu BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja,pribavio sebi imovinsku korist koja prelazi 10.000,00 KM i drugome nanio štetu,
  Enida Osmanović Stevanović:U periodu od 2018. do 2021. godine, na području Brčko distrikta BiH, postupajući u svojstvu odgovorne osobe – predsjednika udruge građana „Sjedinjene nacionalne manjine“ Brčko distrikt BiH, ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima udruge i zadužene za osiguranje zakonitosti rada udruge, s ciljem da Aliji Denjagiću i njemu bliskim osobama pribavi imovinsku korist, iskoristila svoj položaj tako što je protivno ciljevima udruge propisanim člankom 5. Statuta udruge građana „Sjedinjene nacionalne manjine“ od 10.08.2017. godine i bez osnova im omogućila da dio sredstava koja su udruzi dodijeljena putem grantova za redovan rad koriste za svoje osobne potrebe, pa je tako:
 8. nakon što je po njenom zahtjevu Privredna banka Sarajevo polovicom 2018. godine izdala
  dvije Visa business kartice na ime UG „Sjedinjene nacionalne manjine“, omogućila da jednu takvu karticu osobno u banci preuzme Alija Denjagić dana 18.06.2018. godine i da je koristi, iako svjesna da on tu karticu koristi za plaćanje svojih potreba, a ne za potrebe redovnog rada udruge, pa je Alija Denjagić u periodu od 2018. do 2021. godine u više navrata kupovao gorivo na više benzinskih crpki u BiH i inozemstvu za putnička motorna vozila koja je koristio (BMW, Audi, VW Touran), koje gorivo je plaćao tom karticom u ukupnom iznosu od 10.861,34 KM,
 9. nakon što je dana 30.09.2019. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“, od poduzeća „Konak“ d.o.o. Brčko kupljen TV uređaj marke „Samsung“, oznake 75 NU 7172 UHD Smart za iznos od 4.869,00 KM, po računu broj 1205/2018, iako svjesna da se radi o imovini UG „Sjedinjene nacionalne manjine“ koja je kupljena sredstvima udruge, omogućila da Alija Denjagić preuzme taj TV uređaj i isti koristi u svom stambenom objektu, koji TV uređaj je potom pronađen kod njega prilikom pretresa stana kojeg koristi izvršenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH, 3
 10. nakon što su dana 31.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“, od „Damir –D-S“, s.p., vlasnik Damir Begović kupljena 2 klima uređaja marke „Vox“ sa
  pripadajućom opremom za iznos od ukupno 2.010,80 KM, iako svjesna da se radi o imovini UG
  „Sjedinjene nacionalne manjine“ koja je kupljena sredstvima udruge omogućila da Alija Denjagić preuzme te uređaje, koji su potom ugrađeni u njegov stambeni objekat u ulici … broj 21/A u Brčkom, a koji klima uređaji su pronađeni kod Denjagića prilikom pretresa stana kojeg koristi obavljenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH,
 11. nakon što je dana 31.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“ od poduzeća „Navigo Sistem BH“ d.o.o. Sarajevo kupljen uređaj za navigaciju marke
  „Garmin“ za iznos od 605,00 KM, iako svjesna da se radi o imovini UG „Sjedinjene nacionalne
  manjine“ koja je kupljena sredstvima udruge, omogućila da Alija Denjagić preuzme taj uređaj, kojeg je on potom koristio u putničkom motornom vozilu marke „BMW X6“ registarskih oznaka …, a koji uređaj za navigaciju je pronađen kod njega prilikom pretresa vozila kojeg koristi obavljenog dana 16.06.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od strane policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH,
 12. nakon što je dana 23.01.2018. godine zaključen Ugovor o pružanju/korištenju
  telekomunikacionih usluga broj 10655432/18 između „BH Telecom“ d.d. Sarajevo i udruge građana
  „Sjedinjene nacionalne manjine“, omogućila Aliji Denjagiću, njegovoj supruzi A. O, kćerkama E. i A. D. i A. R. da koriste te telekomunikacijske usluge, iako svjesna da oni te usluge koriste za svoje potrebe, a ne za potrebe rada udruge, nakon čega su oni svoje telefonske brojeve koje su ranije koristili i to brojeve …. i …, koje je koristio Alija Denjagić, broj …, kojeg je koristila A. O, broj …, kojeg je koristila E. D, broj …, kojeg je koristila A. D. i broj …, kojeg je koristila A. R, nastavili koristiti za svoje potrebe u paketu po navedenom ugovoru i u periodu od dana zaključenja ugovora do lipnja/juna 2021. godine, ukupno potrošili 12.730,00 KM, koji iznos je plaćen sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne manjine“,
 13. nakon što su dana 26.07.2018. godine sredstvima udruge građana „Sjedinjene nacionalne
  manjine“ od „Motorex“ d.o.o. Gračanica, podružnica Brčko, kupljeni rezervni dijelovi i motorno ulje za putničko motorno vozilo marke „BMW“, za iznos od 331,20 KM, pa svjesna da je ta roba kupljena
  sredstvima udruge, omogućila da Alija Denjagić preuzme te auto dijelove i motorno ulje, koje je on potom iskoristio za ugradnju u vozilo koje je koristio za osobne potrebe,
 14. tijekom septembra/rujna 2018. godine, nakon što je od strane predstavnika udruge građana
  „Sjedinjene nacionalne manjine“ u servisu „Pit Stop“, s.p. vlasnik J. N. naručena usluga servisiranja
  putničkog motornog vozila marke „BMW“ koje koristi Alija Denjagić za osobne potrebe i nakon što je usluga servisiranja izvršena, omogućila da se ta usluga plati sredstvima udruge u iznosu od 859,00 KM, iako svjesna da to vozilo koristi Alija Denjagić za svoje osobne potrebe, a ne za potrebe rada udruge, na koji način je pribavila imovinsku korist Aliji Denjagiću u ukupnom iznosu od 32.266,34 KM, a oštetila udrugu građana „Sjedinjene nacionalne manjine“ i Brčko distrikt BiH za navedeni iznos, dakle, kao odgovorna osoba u Brčko distriktu BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, pribavila drugome imovinsku korist koja prelazi 10.000,00 KM i drugome nanijela štetu,
  čime je svaki od optuženih počinio produženo kazneno djelo Zloupotreba položaja ili ovlasti iz
  članka 377. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. i člankom 55. Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH.

  Na osnovu članka 76. Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH predlažem da Osnovni sud Brčko distrikta BiH optuženom Aliji Denjagiću izrekne mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH u trajanju od najmanje 5 godina od dana pravosnažnosti presude.

  Na osnovu članka 76. Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH predlažem da Osnovni sud Brčko distrikta BiH optuženoj Enidi Osmanović Stevanović izrekne mjeru sigurnosti zabrane vršenja dužnosti odgovorne osobe u udrugama građana i fondacijama u trajanju od najmanje 5 godina od dana pravosnažnosti presude.

  4 Na osnovu članka 114. Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH i članka 392. Zakona o kaznenom postupku Brčko distrikta BiH predlažem da Osnovni sud Brčko distrikta BiH od optuženog Alije Denjagića oduzme imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom u iznosu od 32.266,34 KM.

Share.

Leave A Reply

KONTAKT

Adresa: Abdulaha Bukvice bb, Brčko distrikt BiH
E-mail: redakcija@times.ba
Telefon: +387 70 330 097
Web: www.times.ba

Političko Nezavisni Informativni Portal Times.ba Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, osnovan je dana 25.05.2020. godine…

WWW.TIMES.BA

Exit mobile version