Zavod za planiranje počinje raditi na utvrđivanju buduće trase autoputa kroz Brčko distrikt ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: