Jasmin Mulahusić, SDA-ov internet jurišnik, pominje se i u dokumentu o aktivnostima Al-Kaide u svijetu ⋆ Times.ba