IVO FILIPOVIĆ nekada pucao u odbrani po drugom narodu a sada zajedno sa istim puca po zakonima u Skupštini bRČKO DISTRIKTA BiH ⋆ Times.ba
%d bloggers like this: