Hoće li brčanski ZAVOD ZA PLANIRANJE,PROJEKTOVANJE I IZGRADNU biti smješten u privatnu zgradu "KVADAR"? ⋆ Times.ba